Het Nieuwe Kompas: Gebiedsinnovatie – The Netherlands

Kunnen gebieden ons de weg wijzen naar een nieuw kompas voor innovatie?

Gebiedsgericht innoveren lijkt geen raketwetenschap. Eerder een kwestie van boerenverstand. Daarbij komt dat het ongelooflijk hard nodig is en als het lukt enorm inspirerend. Toch is het realiseren van integrale gebiedsgerichte oplossingen verre van makkelijk. Het breekt bestaande ‘hokjes’ open en vraagt van disciplines om samen te werken.

In juni 2022 vond een tweedaagse plaats waarop bestuurders, ondernemers, financiers en regio’s samen kwamen om op zoek te gaan naar een nieuw kompas voor innovatie.

Dit initiatief is ontstaan in gesprekken tussen het Maatschappelijk Verantwoord-Innoveren (MVI) Programma van de Topsector Energie, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, het Versnellingshuis, diverse Topconsortia voor Kennis- en Innovatie, initiatiefnemers in gebieden en heel veel andere individuen en organisaties die meedenken en helpen organiseren, zoals YesAndMore en Embassy of the Earth. Het is een zogenaamd ‘zwerminitiatief’, waarbij de zwerm steeds groter en intelligenter wordt.

Bekijk hier de website van Het Nieuwe Kompas.